Befejeződött az „Életlehetőség” Nonprofit KFT komplex infrastruktúra fejlesztése

Fizikailag Befejeződött az „Életlehetőség” nonprofit kft komplex infrastruktúra fejlesztése a tapolcai és sümegi helyszíneken

Az „Életlehetőség” Nonprofit Kft. 172,48 millió Ft  vissza nem térítendő európai uniós támogatás felhasználásával valósította meg a Tapolcai és Sümegi járás területén működő szociális szolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztését. Ennek eredményeként mindkét fejlesztett épületben korszerű körülmények között végezhető a fogyatékkal élők nappali ellátása.

 

Az „Életlehetőség” Nonprofit Kft. a Tapolcai és Sümegi járások területén, valamint Nyirád községben, összesen 54 településen, több mint 50 000 lakost érintő lefedettséggel végzi egyedüli szolgáltatóként a fogyatékkal élők, értelmi fogyatékosok, látás-hallás és mozgássérült személyek nappali ellátását, foglalkoztatását, közfinanszírozott rendszerben. 2016-ig egy helyszínen, a Tapolca, Kossuth utca 12. szám alatti, ingatlanon történt a feladatellátás, azonban a kapacitás korlátai, valamint az épület leromlott állapota mindenképpen fejlesztést igényelt. 

 

A fizikailag megvalósított projekt fő célja a rendelkezésre biztosítható kapacitás bővítése és az ellátási helyek korszerűsítése volt. Ennek érdekében a korábbi helyszín mellé a szomszédos járás székhelye, Sümeg városa területén egy új ellátási hely került kialakításra.

A projekt keretében mindkettő épület komplex felújítása megvalósulhatott: Tapolcán „pincétől padlásig” megújult, akadálymentesítésére került sor, valamint az alapterület is jelentősen bővült, ezáltal kényelmessé vált az ellátás szervezése. A Támogató Szolgálat is ebben az épületben került elhelyezésre, biztosítva a szolgáltatások egy helyen való elérését.  A Sümegi helyszínen az épület átalakításával, felújításával 20 új férőhely létesítésére került sor, ezáltal a korábban utaztatott ellátottak helyben láthatóak el, valamint létszámuk is jelentősen növelhető.

Mindkettő épület esetében figyelemmel voltunk az energetikai követelményekre is, és – részben szemléletformálási céllal – napelemes rendszerek telepítésére is sor került.

 

A fizikailag megvalósult beruházás eredményeként az „Életlehetőség” Nonprofit Kft. 2021-ben már két helyszínen összesen 45 fő fogyatékkal élő ellátott nappali ellátását, foglalkoztatását és a közoktatásból kiszorult magasabb ellátási szükségletű gyermekek nappali ellátását fejlesztését is tudja biztosítani, mely a két érintett járás lakossága számára elérhetővé válik. A projekt fizikailag teljesen megvalósult a pénzügyi zárás van még folyamatban!

 

A projekttel, szolgáltatással kapcsolatosan további információ elérhető:

 

Horváthné Somogyi Ildikó ügyvezető

efoesz.tapolca@gmail.com

Kategória: Egyéb | Befejeződött az „Életlehetőség” Nonprofit KFT komplex infrastruktúra fejlesztése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2020. december

Megkezdtük a projekt zárásához kapcsolódó feladatokat, illetve az eszközök, bútorok beszerzését. Nagy segítségként sokan támogatják szervezetünket, ezáltal sok bútort kapunk, mely az épület berendezéséhez szükséges.

Kategória: Egyéb | 2020. december bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2020. december 1.

Mérföldkőhöz érkezett az Életlehetőség Nonprofit Kft. fejlesztésének története: mai napon megtörtént a Tapolca, Kossuth u. 12. szám alatti épület kivitelezésének műszaki átadás-átvételi eljárása, ezzel fizikailag befejeződött a 2019. április 15-i szerződéskötést követően indult felújítás. Az épületet a következő hetekben bebútorozzuk, használatba vesszük, hogy a 2021. évet már itt kezdhessük.

Kategória: Egyéb | 2020. december 1. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2020. szeptember – november

A kivitelező a befejező munkákat végezte a tapolcai épületen: elkészültek a belső burkolatok, festések, behelyezték a nyílászárókat. Felszerelésre és beüzemelésre került a napelemes rendszer és az új gázkazán is. Elkészült a belső udvar, ahol akadálymentes parkolót alakítottunk ki. Az épület akadálymentesítése szakértői előírás szerint valósult meg.

Kategória: Egyéb | 2020. szeptember – november bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2020. július – augusztus

A Magyar Kormány, és a Magyar Államkincstár megítélte a 22,5 millió Ft igényelt többlet támogatást, melyről Támogatási szerződés módosítás került aláírásra.

A Tapolcai épületben folytatódott a kivitelezés. A homlokzat esetében is felmerült egy módosítási szükségesség, mivel azt előre nem tervezett tető átépítési munkák miatt a meglévő homlokzat jelentősen leromlott, veszélyessé vált, így a homlokzat helyreállítása is szükségessé vált. A kivitelező árajánlata alapján szerződés módosításra került sor.

Ennek fedezete érdekében ismét a Támogatóhoz fordultunk, hogy a felmerült, előre nem látható költség biztosításában a támogatásukat kérjük.

Kategória: Egyéb | 2020. július – augusztus bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2020. február – június

A szerződés módosítás után a Kivitelező megkezdte a tetőszerkezet elkészítését: elbontotta a régi szerkezetet, majd az előírás szerinti koszorú betonozását követően elhelyezésre került az új  fafödém és tetőszerkezet. Hamarosan tető alá került az épület, így zavartalanul folytatódhatott a belső kivitelezés is.

2020. június közepére a Sümeg, Halász László utca 11. szám alatti épületben zajló felújítás és átalakítás befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás is sikerrel lezárult. Ezt követően megindult a szükséges engedélyek beszerzése.

 

Kategória: Egyéb | 2020. február – június bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2019. október – 2020. január

Szakemberrel megvizsgáltattuk az épületet, mely alapján meghatározásra került, hogy milyen módon szükséges a tetőszerkezet megújítása.

A kivitelezői szerződés módosításra került, beemeltük a felmerült pótmunkákat: Tapolca tetőszerkezet csere, Sümeg gépészet.

A kivitelezés Sümegen rendben halad, Tapolcán szünetel, itt ideiglenes állagmegóvás zajlik.

Kategória: Egyéb | 2019. október – 2020. január bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2019. szeptember

A munkák végzése mind a Tapolcai, mind a Sümegi projekthelyszínen folyamatos. Szeptember végén Tapolcán előre nem látható probléma merült fel, mely alapján előre nem tervezetten szükséges lesz mind a fafödém, mind a tetőszerkezet teljes cseréje.

Időközben megkezdtük az eredeti szerződéshez kapcsolódóan többlet támogatás igénylését.

Kategória: Egyéb | 2019. szeptember bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2019. május-augusztus

A kivitelező SZL-BAU Kft. előkészítő munkákat végez a kivitelezések indítása érdekében. Augusztusban átadásra kerültek a munkaterületek, így a tényleges munkák is megkezdődtek.

Kategória: Egyéb | 2019. május-augusztus bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szerződéskötés

A mai napon aláírtuk az SZ-L BAU BAU Építőipari és Generál Kivitelező KFT-vel  az ,,Életlehetőség” infrastruktúra fejlesztése a Tapolcai és a Sümegi járásban című TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00002 azonosító számú projekt kivitelezői szerződését. A projekt összköltsége 149.996.765 Forint.

A megvalósítandó beruházás fő célja, az intézményünk férőhelyeinek a bővítése, fejlesztése. Az ellátási területünk 54 település, melyekben egyedüli szolgáltatóként végezzük a fogyatékkal élők (értelmi fogyatékkal élők, látás-hallás- és mozgássérült személyek) nappali ellátását, foglalkoztatását. A pályázatból Tapolcán a meglévő intézmény helyiségeit fejlesztjük, növeljük az alapterületet, melyben egyúttal helyet biztosítunk a tevékenységhez szorosan kapcsolódó Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület által fenntartót Összefogás Támogató Szolgálatnak. Sümeg városában felújítás, akadálymentesítés után alakítunk ki új ellátási helyszínt. 

Az új és megújuló ellátási formák keretében mindkét helyszínen lehetőség nyílik halmozottan sérült gyermekek nappali ellátására is.

Kategória: Egyéb | Szerződéskötés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva