Nappali Intézmény

Intézményünk célja elsősorban az oktatásból kikerülő 18 év feletti korosztályba tartozó fiatal illetve felnőtt fogyatékosok személyek ellátása, életük gyógypedagógiai tudatossággal történő megszervezése. A fiatalok komplex megismerése után meghatározzuk a fejlődést biztosító eljárásokat. A fejlesztés, szinten tartás törekvései a szomatikus és pszichés fejlődés minden területére kiterjednek, támaszkodva a kevésbé, és a nem sérült funkciókra.
Biztosítjuk az állapotuknak megfelelő önállóságot, és döntési lehetőségeket.
Célunk olyan szociális kompetenciát erősítő szolgáltatások működtetése, ami biztosítja a célcsoportok szociális, foglalkoztatási rehabilitációját, elősegíti a társadalmi integrációt.
Szolgáltatásainkkal intézményünkben levő emberek azon képességeit és készségeit próbáljuk meg szinten tartani és lehetőségekhez képest fejleszteni, amelyekkel szívesen és jól tudják szolgálni önmagukat és a társadalmat, amely előfeltétele a társadalmi integrációnak.

Az 1/2000 SzCsM. rendelet  77. § (1) szerint a nappali ellátás,szolgáltatási elemeket igény szerint biztosítjuk:

  1. tanácsadás,
  2. készségfejlesztés,
  3. háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
  4.  étkeztetés,
  5. esetkezelés,
  6. felügyelet,
  7. gondozás és
  8. közösségi fejlesztés
  9. gyógypedagógiai segítségnyújtás
  10. pedagógiai segítségnyújtás

 További célok, feladatok:

– A különleges gondozási igény biztosítása

– A személyek eltérő szükségleteinek megfelelő foglalkoztatás

– Sokoldalú személyiségfejlesztés

– Multiszenzoriális fejlesztés

– Autizmussal élő személyek foglalkoztatása

– Az iskolarendszerből kikerült fiatalok számára közösség biztosítása

– Testi képességeik kondicionálása.

– Az ellátott személyek szocializációjának elősegítése

– Az önállóság erősítése, fokozása

– Megszerzett ismereteik szinten-tartása, bővítése

– Pszichés funkciók fejlesztése

A foglalkoztatás formái:

    – egyéni foglalkozás

    – csoportos foglalkozás

A foglalkozások tartalmuk szerint:

    – értelmi képességek fejlesztésére, képességek szinten tartására irányuló

    – mozgásfejlesztő, testi képességek megtartására irányuló

    – önkiszolgálás fokozását segítő

    – munkavégzés lehetőségének szervezése

    – kreativitást fejlesztő

    – személyiségfejlesztő, közösségformáló

    – kulturális