Integrált Irányítási Rendszer

Szervezeti politika

Az ,,Életlehetőség” Szociális Nappali Intézmény Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a térségben egyedülálló foglalkoztatóként van jelen, akik fogyatékkal élőknek és megváltozott munkaképességű személyeknek biztosít munkát. Elmondható, hogy amellett, hogy a szociális területen a fogyatékkal élők és megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában egyedüli a térségben a tevékenységünk, olyan komplex termelési szolgáltatást tudunk nyújtani, mely piacképes és felveszi a versenyt más for profit szolgáltatókkal is. Az együttműködési és termelési folyamatainkat, vállalati kultúránkat magas szintű szakmai ismereteink, és több éves tapasztalati tudásunk határozza meg, melyek révén képesek vagyunk együttműködés kialakítása az ipari szektorban.

A piaci pozíció megerősítéséhez és bővítéséhez elengedhetetlen vállalatirányítási rendszerünk alkalmazása, mely kiterjed:
1. A vezetői szerepvállalásra és elkötelezettségre
2. A megrendelők igényeinek és elvárásainak való megfelelősségre
3. A megrendelések teljesítéséhez szükséges infrastrukturális feltételek rendelkezésre
állására
4. A munkavégzéshez szükséges egészséges és biztonságos munkakörnyezet
megteremtésére
5. A környezeti terhelés csökkentésére, a környezet megóvására
6. A munkavállalók felkészítésére, beleértve a minőségügyi folyamatok ismeretét és
alkalmazását is.
7. A működés biztosításához szükséges szolgáltatók kiválasztására, minősítésére
8. Az ,,Életlehetőség Nonprofit KFT. külső és belső kommunikációjára
9. A dokumentációs és nyilvántartási rendszer alkalmazására
Munkaszervezetünk vezetőinek és minden tagjának alapvető célja, hogy az MSZ EN ISO
9001:2015 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer előírásait betartsa és
betartassa, és a megbízói igényeket mind a megbízhatóság, mind a vállalt követelmények
tekintetében úgy elégítse ki, hogy tevékenysége egyidejűleg a minőségirányítási rendszerbe integrált MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer, valamint az MSZ ISO 45001:2018 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer előírásainak, valamint a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak is megfeleljen.
Elsőrendű vezetői feladataink közé emeltük a minőségi munkavégzés feltételeinek
biztosítását. A vevők által kívánt minőség középpontba állítása minden munkatársunk
alapvető kötelessége, mellyel szeretnénk elérni vevőink megelégedettségét. Legjobb tudásunk szerint azon dolgozunk, hogy a minőség iránti elkötelezettségünket a partnereink is megismerjék.A működésünk során a kockázatok feltárásával, csökkentésével és a megfelelő szabályozások
bevezetésével biztosítjuk a biztonságos és egészséget nem károsító munkakörülményeket. A környezeti tényezők és hatások elemzésével, technológiánk fejlesztésével célunk a környezet terhelés csökkentése, a környezet megóvása.