TOP-4.2.1-15-VE1-2016

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00002

A kedvezményezett neve: „Életlehetőség” Szociális Nappali Intézmény Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: “Életlehetőség” infrastruktúra fejlesztése a Tapolcai és Sümegi járásban

A szerződött támogatás összege: 172 481 265 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Az „Életlehetőség” Nonprofit Kft. 2007 óta végzi a Tapolcai és Sümegi járás, valamint Nyirád község területére vonatkozóan, meglévő, 25 fős kapacitásra vonatkozó érvényes, jogerős engedélye alapján a fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátását. A meglévő 25 fő férőhely mellé 2016. március hónap során folytatott engedélyeztetés alapján további 20 fős kapacitást értünk el, ezzel mindösszesen már 45 fő ellátására lesz lehetőségünk. Ennek tényleges helyigényét jelen projekt keretében kívánjuk megvalósítani.

A projekt fő eleme két helyszínen történő komplex építészeti felújítás: meglévő tapolcai telephelyünkön az időközben a Kft. tulajdonába került épületek felújítását, bővítését, átalakítását tervezzük elvégezni, megújuló energiaforrás hasznosítással együtt; továbbá újonnan telephellyé váló sümegi (korábbi óvoda, jelenleg nem hasznosított) épületben, az előzetesen elkészült terveknek megfelelően létesülnek az ellátottak igényeinek, szükségleteinek megfelelő helyiségek.

A projekt része továbbá az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.

A projekt eredményeként javul a nappali ellátás, mint szociális alapszolgáltatás hozzáférhetősége (ez több szempontból is elmondható: akadálymentesítés történik és a sümegi térségi lakossághoz közelebb kerül a szolgáltatás), továbbá az ellátás minőségi feltételei is javulnak. A Sümeg környéki, szolgáltatáshiányos területen a 20 fő új férőhellyel projektünk hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, közvetlenül és közvetve pedig a foglalkoztatottsági szint növeléséhez. A férőhelyek vonatkozásában rendelkezésre áll az NRSZH támogató nyilatkozata is.

Projektünk keretében bővítjük a fogyatékos személyek körében ellátottak körét, mivel a jelenlegi, kizárólag felnőtt ellátottak számára biztosított szolgáltatásunk bővül, a projekt megvalósítását követően a fogyatékos gyerekek ellátását is vállalni fogjuk. Így mind a felnőtt, mind a halmozottan sérült gyermekek számára minden fogyatékossággal élőnek / látás, hallás, mozgás, értelmi/ biztosítva lesz az ellátása.

Megvalósítási helyszínek:

  1. (fő) megvalósítási helyszín:

8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 12/2. Hrsz: 2874

2. megvalósítási helyszín:

8330 Sümeg, Halász L. u. 11. Hrsz: 916/30

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.29.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00002